Jednostrefowe kanały i kształtki oddymiające z kompensatorem FDI od Irmark dostępne w hurtowni wentylacji HTS Polska.
System FDI dostępny w hurtowni HTS Polska charakteryzuje się największym dostępnym na rynku zakresem wymiarów do 2500 x 1500 mm.
Wszystkie elementy systemu FDI zostały przebadane i objęte Krajową Oceną Techniczną ITB-KOT-2022/1397.