POLITYKA PRYWATNOŚCI i POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających Serwis oraz korzystających z usługi Newsletter oferowanych za jego pośrednictwem. Jest ona również spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).
Właściciel serwisu przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników Serwisu. Dane pozyskane w ramach Serwisu są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Polityka prywatności jest udostępniana wszystkim podmiotom zainteresowanym. Serwis ma charakter otwarty.
Właściciel Serwisu zapewnia, że jego nadrzędnym celem jest zapewnienie osobom korzystającym z Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom stawianym przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przez przepisy RODO oraz przez ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Właściciel Serwisu może zbierać dane osobowe oraz dane o innym charakterze. Zbieranie tych danych odbywa się, w zależności od ich charakteru – automatycznie lub na skutek działań osób odwiedzających Serwis.
Każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z Serwisu akceptuje wszelkie zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie.

POLITYKA PRYWATNOŚĆI
 1. Właścicielem strony www.hts.com.pl (zwanej dalej Serwisem) jest HTS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, 03-034, ul. Borecka 4B.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest HTS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, 03-034, ul. Borecka 4B. Wszelkie pytania dotyczące polityki prywatności, danych osobowych oraz ich wykorzystania należy kierować na adres e-mail hts@hts.com.pl.
 3. Dane osobowe klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny w zakresie usług oferowanych przez HTS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz sprzedawanych przez nią produktów.
 5. Korzystanie z Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych, za wyjątkiem korzystania z formularza zapisu do Newslettera. W tej sytuacji niezbędne jest podanie adresu e-mail.
 6. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 5 powyżej jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z usługi Newsletter. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych, poprawiania ich i wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także żądanie ich usunięcia.
 7. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt. 5 powyżej, wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usługi Newsletter, a więc dostarczenia drogą elektroniczną informacji handlowych i marketingowych.
 8. Akceptacja warunków dotyczących przetwarzania danych następuje przez zapisanie się do usługi Newsletter (podanie wymaganych danych i zaznaczenie akceptacji zgody na przetwarzanie danych).
 9. Osoba, która umieściła dane w formularzu, ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Zmianę lub usunięcie przekazanych danych należy zgłosić Administratorowi w formie wiadomości e-mail na adres hts@hts.com.pl. Istnieje także możliwość wypisania się z Newslettera poprzez użycie łącza “Wypisz się z newslettera” zlokalizowanego w dolnej części każdej wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 10. Prowadzone za pomocą Serwisu akcje promocyjne, ogłaszane konkursy, newslettery są wysyłane tylko do zarejestrowanych użytkowników, którzy wyrazili dobrowolnie zgodę na otrzymywanie informacji z naszej firmy.
 11. Podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika.
 12. Administrator wykorzystuje informacje zawarte w logach systemowych wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie.  Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz dane o ścieżce nawigacji Użytkownika i o czasie jego pozostawania na określonych podstronach. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies, usługę Google Analytics oraz serwis społecznościowy Google+. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych związanych z administracją serwerami Administratora. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.
 13. W Serwisie mogą znajdować się linki przenoszące do innych stron www. Klikając w taki link i przenosząc się automatycznie do innego serwisu, należy mieć świadomość, że właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności innego serwisu oraz nie odpowiada za bezpieczeństwo prywatnych danych po przejściu do innego serwisu. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych osobowych przez osoby trzecie, za wszelkie działania zewnętrzne naruszające prawo i inne niezależne od niego okoliczności.

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis używa plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki danych wysyłane przez serwery i zapisywane w pamięci komputera. Zapisywane są w nich dane techniczne i statystyczne, dzięki którym podczas kolejnych wizyt w Serwisie wyświetlanie poszczególnych stron na komputerze będzie trwało krócej. Pliki cookies nie są szkodliwe dla komputera Użytkownika i jego danych.
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
  – zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z Serwisu,
  – ulepszenie świadczonych usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych                                                                                                                                                                                          – zwiększenie użyteczności Serwisu i dopasowanie jego zawartości do indywidualnych preferencji Użytkownika                                                                                                                                                                                 – tworzenia anonimowych statystyk – z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika.
 3. Użytkownicy Serwisu mają możliwość dokonania w wybranym przez siebie momencie zmian ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w opcjach przeglądarki internetowej (oprogramowania) m. in w sposób, który uniemożliwi automatyczną obsługę plików cookies bądź wymusi informowanie użytkownika Serwisu o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w jego urządzeniu. Każdy Użytkownik może je także wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej.
 4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Adresy stron opisujących wyłączenie lub zmianę ustawień dla niektórych przeglądarek internetowych:
Mozilla Firefox Safari Internet Explorer Google Chrome Opera

Aktualizacja: 01.08.2018