Rockwool Płyty CONLIT PLUS ALU

System CONLIT PLUS stosuje się do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych, izolacji termicznych oraz antykondensacyjnych przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających.

Płyty CONLIT PLUS ALU są elementem systemu CONLIT PLUS, który stosuje się do wykonywania wewnątrz budynków zabezpieczeń ogniochronnych, izolacji termicznych oraz antykondensacyjnych przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających z blachy stalowej o przekroju prostokątnym.

Płyty CONLIT PLUS ALU stosuje się do izolacji ogniochronnej kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz oddymiających w systemie CONLIT PLUS.

System CONLIT PLUS może służyć jako izolacja ogniochronna przewodów oddymiających.

Systemem można zabezpieczać kanały wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiające wykonane z blachy stalowej, o przekroju prostokątnym, o wymiarach do 2500 x 1250 mm, o ciśnieniu roboczym od -1500 Pa do +500 Pa, do odporności ogniowej EIS 120 lub E600 S.

Obudowa kanału płytami CONLIT PLUS powinna być czterostronna. Jeżeli technicznie jest to niemożliwe, to w przypadku kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych poziomych i pionowych o wymiarach do 1250 x 1000 mm i ciśnieniu roboczym od -500 Pa do + 500 Pa istnieje możliwość wykonania zabudowy trój- i dwustronnej.

Przewody wentylacyjne oraz oddymiające, pionowe i poziome o przekroju od 1250 x 1000 mm do 2500 x 1250 mm oraz/lub ciśnieniu roboczym od -1500 Pa do + 500 Pa mogą być izolowane trójstronnie jeśli usytuowanie przewodu uniemożliwia izolację czterostronną.

Dzięki niskiemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λ, płyty zapewniają również wymagany poziom izolacyjności termicznej dla kanałów prowadzących ciepłe powietrze.

W przypadku, gdy element kanału (np. szyna podwieszająca przewód) nie przebija izolacji w grubości większej niż 30 mm, nie ma konieczności stosowania dodatkowych opasek z płyt CONLIT PLUS ALU. Zgodnie z powyższą zasadą można również zapewnić właściwą izolację połączeń kołnierzowych.

Wszelkie połączenia poprzeczne, podłużne oraz narożnikowe pomiędzy płytami CONLIT PLUS ALU oraz przegrodami budowlanymi, należy uszczelnić systemowym klejem CONLIT GLUE.


POTRZEBUJESZ PORADY DOTYCZĄCEJ ZAMÓWIEŃ LUB PRODUKTÓW ROCKWOOL?

Napisz lub zadzwoń do naszych doradców, którzy z chęcią pomogą w wyborze najlepszych rozwiązań i przygotują
dla Ciebie bezpłatną, dedykowaną ofertę.

Doradcy hurtowni wentylacyjnej HTS Polska
Cenniki urządzeń HVAC hurtownia HTS Polska


SPRAWDŹ CENY KATALOGOWE IZOLACJI ROCKWOOL

Uzyskaj korzystną wycenę w HTS Polska.


Rockwool jest producentem izolacji budowlanych z wełny skalnej, która zapewnia odpowiednią temperaturę, ciszę, warunki do pracy odpoczynku oraz bezpieczeństwo. W hurtowni HTS Polska dostępne są rozwiązania Rockwool dla branży HVAC. Produkty wykorzystywane do izolacji kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz instalacji grzewczych i chłodniczych.