Oferta naszej hurtowni wentylacyjnej obejmuje kompleksowy osprzęt wentylacyjny:

  • czerpnie i wyrzutnie
  • podstawy dachowe
  • klapy rewizyjne
  • filtry
  • skrzynki rozprężne
  • króćce

Dzięki czerpniom dachowym zapewnione jest odpowiednie czerpanie powietrza ponad dachem. Natomiast wyrzutnie odpowiedzialne są za właściwy wyrzut powietrza na zewnętrz budynku. Oferta obejmuje również czerpnie i wyrzutnie ścienne przeznaczone do zabezpieczenia instalacji przed opadami atmosferycznymi. Elementem uzupełniającym są podstawy dachowe z blachy ocynkowanej stanowiące elementy nośne wentylatorów, czerpni i wyrzutni dachowych. W sprzedaży mamy również klapy rewizyjne na kanały okrągłe i prostokątne, filtry, skrzynki rozprężne oraz króćce.